DOKONČILI JSME

AKVIZICI POZEMKU V OBCI BUŠ

Právě jsme do svého portfolia zařadili pozemek v obci Buš, na kterém nás čeká ještě velká spousta práce - od územní studie, přes ÚR a SP na výstavbu inženýrských sítí, rozparcelaci a následnou výstavbu rodinných domů.