PRÁVĚ DOKONČUJEME

REVITALIZACE FUNKCIONALISTICKÉ VILY

Projektové řízení revitalizace původně činžovní vily z konce 40. let minulého století. Po prodeji jednotlivých bytových jednotek se ujalo rozhodování o stavu vily SVJ, to rozhodlo o její revitalizaci.

V nedostačujícím stavu byly kompletní elektro rozvody v celém domě včetně rozvaděče, zvyšoval se také celkový příkon do domu. Nahrazeny byly původní rozvody, byla osazena nová rozvaděčová skříň, na chodbách byla osazena nová svítidla a spuštěn systém s pohybovými čidly. Bezpečnost domu byla posílena novým komunikačním systém včetně osazení nových elektromechanických zámků na vchodové dvěře a vstupní branku. Bylo osazeno nové zvonkové tablo s kamerou s propojením do domovních videotelefonů.

Celá budova si žádala také výměnu kanalizačních a vodovodních sítí, nahrazena byla tedy původní litinová potrubí novými akustickými. V nových bytových jednotkách byly osazeny vodoměry.